شهرداری کوت عبدالله

خورنا: محمد عبیاوی با 9 رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار کوت عبدالله شد. محمد عبیاوی صبح امروز با برگزاری جلسه انتخاب شهردار با 9 رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار کوت عبدالله شد. در همین راستا مسعود اژدری نیز با کسب پنج رای مخالف از سمت شهرداری برکنار شد. تا آمدن حکم رسمی شهردار جدید، ناصر جنادله از کارکنان شهرداری، سرپرستی…