شهرداری و شورای اسلامی شهرشوشتر

خورنا: شهردار شوشتر از حمایت سرمایه‌گذاران در پروِه‌های عمران شهری شوشتر خبر داد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری کارنامه خوبی در شهرداری شوشتر وجود دارد و می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم. آرش دُر اظهار کرد: در بخش سرمایه‌گذاری پرونده‌های متعددی از سوی متقاضیان روی میز شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار دارد و برای نخستین‌بار می‌توانیم در این بخش انتخاب…