شهرداری ها

37
خورنا: سرپرست شهرداری خرمشهر با وجود این‌که هنوز شهردار انتخاب نشده است، انتخاب و معرفی شد. با وجود این‌که در اکثر شهرهای کشورمان انتخابات برای معرفی شهردار صورت گرفته و شهردار با اکثریت آرای شوراها انتخاب شده اما در شهرهایی…
37
خورنا: مدیر کل بازرسی استان خوزستان، شهرداری‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها را گلوگاه فساد در استان خوزستان معرفی کرد.  مهدی کرمی پیش از ظهر امروز در شورای عالی دستگاه های نظارتی استان اظهار کرد: دریافت…