شهرداری های خوزستان

خورنا: مدیریت واحد شهری اصطلاح و فرایندی است که نه تنها در سال‌های اخیر بلکه از دهه‌های پیش با توجه به مشکلاتی که بر اساس قوانین و ساختار سازمانی امور شهری در شهر به وجود آمده مطرح و مورد توجه زمامداران بوده و هست. به گزارش خورنا به نقل از فارس، مدیریت واحد شهری…