شهرداری مینوشهر

خورنا: امید اسکندری با رای اکثریت اعضاء رئیس شورای شهر مینوشهر شد. صبح امروز نخستین جلسه اعضای چهارمین دوره شوای اسلامی شهر مینو برگزار شد. در این جلسه که با حضور همه اعضاء برگزار شد رای‌گیری برای انتخاب رئیس شورای چهارم نیز انجام شد. پس از رای‌گیری امید اسکندری با پنج رای موافق به عنوان رییس شورای اسلامی مینوشهر برگزیده شد. همچنین محمدعلی…