شهرداری مسجد سلیمان

37
خورنا: رئیس شورای شهر مسجدسلیمان از تعویق انتخاب شهردار این شهر نفت خیز خبر داد. حسن کاظمی‌نیا اظهار کرد: انتخاب شهردار مسجدسلیمان فعلا به تعویق افتاد. وی افزود: برای انتخاب شهردار مسجدسلیمان، شورای اسلامی شهر بررسی سوابق و عملکرد 8 گزینه…
37
خورنا: شهردار مسجدسلیمان گفت: توقف پروژه سد تفریحی توسط شورای چهارم مسجدسلیمان با توجه به آغاز نشدن کار رسمی شورا وجهه قانونی نداشت. پیمان مولایی اظهار کرد: در دوره شورای سوم این شهر بود که پروژه سد تفریحی مسجدسلیمان را…
37
خورنا: رئیس شورای شهر مسجدسلیمان از رقابت 8 گزینه برای تکیه زدن بر صندلی شهرداری این شهر خبر داد. حسن کاظمی نیا اظهار کرد: در حال بررسی سوابق و عملکرد 8 گزینه برای انتخاب انتخاب شهردار مسجدسلیمان هستیم. وی افزود: تا…
37
خورنا: شهردار مسجدسلیمان از نصب سیستم یکپارچه شهرسازی در شهرداری این شهر خبر داد. پیمان ملائی در گفتگو با خبرنگار خورنا در مسجد سلیمان، از نصب سیستم یکپارچه شهرسازی در شهرداری این شهر خبر داد و…