شهرداری ماهشهر

خورنا: شهرداری ماهشهر با مدارس ماهشهر همکاری نمیکند. به گزارش خورنا از ماهشهر، هنرستان دکتر حسابی بندر ماهشهر واقع در فاز 5 از مکاتبات مکرر با شهرداری ماهشهر جهت مساعدت در آسفالت حیاط مدرسه…
خورنا: پس از ابطال نخستین جلسه انتخاب شهردار بندر ماهشهر توسط استانداری خوزستان، جمال صالح‌زاده یکی از 2 نامزد شهرداری این شهر از کاندیداتوری خود برای تصدی این سمت انصراف داد. به گزارش خورنا از ماهشهر، در…
خورنا: عضو شورای شهر ماهشهر گفت: اعضای شورای شهر درباره انتخاب شهردار هنوز به اجماع و توافق نظر نهایی نرسیده اند و تا دو هفته آینده شهردار انتخاب می شود. نعمت الله قنوانی اظهار کرد: 9 نفر به عنوان گزینه…