شهرداری شهر حر

خورنا: نشست هم اندیشی بررسی مسائل ومشکلات مشترک شهرداریهای پنج شهر شهرستان شوش برگزار شد.  در این نشست که در محل شهرداری شهر حر برگزار گردید شهرداران شهرهای شوش ، حر ، الوان ، شاوور و فتح المبین راهکارهای رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های عمران شهری را…