شهرداری سردشت

خورنا: علی گلابی با رای اعضای دوره چهارم شورای اسلامی، به عنوان رئیس شورای شهر سردشت بهبهان انتخاب شد. بخشدار زیدون عصر امروز در حاشیه مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و روستا سردشت زیدون اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز آخرین مرحله از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بود این مراسم با حضور اکثریت…