شهرداری زهره

37
خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر زهره گفت: شهردار این شهر با پنج رای موافق ابقا شد. سید علی موسوی‌مهر اظهار کرد: اعضای شورای شهر زهره…