شهرداری بندر امام خمینی

خورنا: انتخاب شهردار بندرامام با برخی اختلاف نظرهای اعضای شورای شهر با کش و قوص‌های فراوانی همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، با آغاز به کار شوراهای اسلامی دوره چهارم در شهرهای مختلف کشور، انتخاب شهردار به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات شوراها در دستور کار قرار گرفت. در این راستا و در شهرهای…