شهرداری باغملک

37
خورنا: اعضای شورای اسلامی شهر باغملک با رای خود حسن نبوتی را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند. اعضای شورای اسلامی شهر باغملک با رای قاطع خود شهردار جدید این شهر تاریخی و گردشگری را انتخاب کردند. در جلسه…