شهرداری آغاجاری

خورنا: شهردار آغاجاری در سمت خود ابقا شد. عبدالحسن زیدانی رئیس شورای شهرآغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری از انتصاب مجدد “ره انجام” به عنوان شهردار آغاجاری خبر داد. زیدانی افزود: پس از بررسی برنامه های مهندس ره انجام و با توجه به مدت کوتاه فعالیت ایشان و تغییرات چشمگیری که در حوزه…
خورنا: شهردار آغاجاری گفت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم. علیرضا ره انجام در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری اظهار داشت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم و انتظار داریم شرکت های مستقر در منطقه به کمک…