شهرداري اهواز

خورنا: مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز از نصب 80 ايستگاه اتوبوس معمولي و مكانيزه جديد در سطح شهر خبر داد. سعيد باب‌المراد اظهار كرد: بر اساس درخواست‌هايي كه دريافت شد، نصب 80 ايستگاه معمولي و مكانيزه در دستور كار سازمان قرار دارد. وي افزود: از اين تعداد، 50 ايستگاه آماده شده و بقيه ايستگاه‌ها نيز ظرف 20 روز آينده…
خورنا: مدير حقوقي سازمان پارك ها و فضاهاي سبز شهرداري اهواز درباره حادثه شب گذشته در پارك شهربازي توضيح داد: حادثه در ترن هوايي پارك رخ داد كه اين وسيله يكي از تجهيزات غيراستاندارد اعلام شده بود. كاوه فتحي اظهار كرد: مهلت مجوز استاندارد پنج دستگاه از دستگاه‌هاي بازي پارك “پاداد” در تاريخ 31 تيرماه به پايان رسيد كه…
خورنا: با نگاهی به تاریخ می بینیم که سابقه سمتی به نام شهردار در ایران، ابتدا با نام “محتسب” که به نوعی متصدی وظایف شهرداری و شهربانی امروزی بوده است، آغاز شده و رفته رفته در طول تاریخ به “داروغه” تغییر کرده است تا اینکه در دوره ی قاجار، ناصرالدین شاه در سفر فرنگستان تشکیلات شهرداری را مورد مطالعه…