شهرداري اهواز

37
خورنا: مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز از نصب 80 ايستگاه اتوبوس معمولي و مكانيزه جديد در سطح شهر خبر داد. سعيد باب‌المراد اظهار كرد: بر اساس درخواست‌هايي كه دريافت شد، نصب 80 ايستگاه معمولي و مكانيزه در دستور كار…
37
خورنا: مدير حقوقي سازمان پارك ها و فضاهاي سبز شهرداري اهواز درباره حادثه شب گذشته در پارك شهربازي توضيح داد: حادثه در ترن هوايي پارك رخ داد كه اين وسيله يكي از تجهيزات غيراستاندارد اعلام شده بود. كاوه فتحي…