شهرداران

خورنا طبقه هفتم ساختمان خیابان بهشت. قدم‌های مضطرب و پیام‌های تهدید آمیز. نقشه از نظرشان نقص ندارد تا به یک هدف معین برسند. شهرداری تهران در هفته‌های اخیر روزهای خوبی را نگذرانده است. تهدید به استعفا از سوی شهرداران ۷ منطقه تهران و سه سازمان؛ بازداشت یکی از مدیران به «اتهام امنیتی» و یک دردسر جدید برای محمد باقر قالیباف: «نفوذ…