شهرداران سه شهر دزفول

خورنا: در آیینی با حضور مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان و مسوولان محلی شهرداران جدید سه شهر تابعه دزفول معرفی شدند. در این آیین که در سالن جلسات فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد شهرداران سالند و چغامیش معرفی و از زحمات شهرداران پیشین تقدیر به عمل آمد. در این نشست مهدی خسروی به عنوان شهردار جدید شهر سالند معرفی و از…