شهرار آباان

خورنا: شهردار آبادان گفت: تدوین برنامه پنج ساله عمران شهری آبادان می‌تواند به عنوان یک بیس کاری مورد استفاده منطقه آزاد اروند باشد. محمودرضا شیرازی اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی بین شهرداری و منطقه آزاد اروند ایجاد شده است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد. شیرازی افزود: دغدغه مسئولان سامان منطقه آزاد اروند و شهرداری خدمت به مردم شریف آبادان…