شهدای ایرانی

37
خورنا: رئیس کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در تفحص‌هایی که در طی این سال‌ها انجام داده‌ایم نسبت سربازان کشته شده عراقی به شهدای کشورمان یک به 10 بوده است. سردار سیدمحمد باقرزاده در حاشیه مراسم تبادل شهدای کشورمان…