شنا

خورنا: شناگران نابینا و کم‌بینای خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور 18 مدال کسب کردند. رقابت‌های شنای کم‌بینایان و نابینایان کشور با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در تهران برگزار شد. در یازدهمین دوره این رقابت‌ها که به مدت دو روز پیگیری شد شناگران 12 استان کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند. شناگران خوزستانی نیز در رقابت‌های این دوره خوش درخشیدند و موفق…