شناور بندر امام خمینی

خورنا: شناور بارج یک هزار تُنی آرمان 1 در بندر امام به آب انداخته شد. به گزارش خورنا از بندر امام؛ این بارج با گنجایش هزار تن و با آب‌خور 4 متر و 25 سانتی‌متر با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های این اداره کل ضمن دریافت اعتبارات طی چهار سال ساخته شد، پس از تکمیل بخش‌های…