شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سارق کیف قاپ در اندیمشک