شمس‌الدین نوربخش

خورنا: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان گفت: آبادان و خرمشهر مستعد برای تقویت توریسم‌درمانی و کسب درآمد و ارزآوری از این طریق است. شمس‌الدین نوربخش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: آبادان و خرمشهر مستعد برای تقویت توریسم‌درمانی و کسب درآمد و ارزآوری از این طریق است. وی اضافه کرد: علت اصلی این…