شمسه

37
خورنا مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۴ پیش از ظهر امروز در جمع اعضای این کانون اظهار کرد: با به اتمام رسیدن مهلت دریافت آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره خوشنویسی کودک و نوجوانان کانون با…