شمال

خورنا عبدالرضا جمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: قیمت هر کیلو موز ۶۵۰۰ تومان، هر کیلو طالبی ۱۳۰۰ تومان، هر کیلو هلو ۵۲۰۰ تومان، هر کیلو گلابی ۹۱۰۰ تومان، هر کیلو شلیل قرمز و سفید درجه‌یک ۷۱۵۰ تومان و قیمت هر کیلو هلو انجیری ۴۵۵۰ تومان و هلو انجیری زعفرانی ۷۱۵۰ تومان است.   وی افزود: هر کیلو انگور قرمز بی‌دانه ارومیه…