شماره پیامک 300000

خورنا: شب‌گذشته پيامك‌هايي مبني بر ارسال كدملي سرپرستان خانوار به شماره 300000 منتشر شد كه مديركل آمار خوزستان اين موضوع را تكذيب كرد. سيدلطف‌الله هاشمي عنوان‌كرد: با توجه به سوء استفاده‌هاي احتمالي از مشخصات سرپرستان خانوار، لازم است شهروندان از پاسخگويي به اين شماره‌ها خودداري كنند. وي افزود: هيچ‌گونه اطلاعاتي مبني بر پاسخگويي به اين…