شمارش معکوس برای تخریب کلانتری جنب زیر گذر کوی شهدای اندیمشک