شمارش معکوس برای تخریب کلانتری جنب زیر گذر کوی شهدای اندیمشک

خورنا : طرح ساخت منطقه ی درزین خانه ی اندیمشک با عنوان منطقه ی جدید شهری سالهاست به یک رویا برای مردم اندیمشک تبدیل شده است . که از ابتدای سال 1390 سرعت خوبی در ساخت به خود دید منتهی بعد از آن به صورت کامل پیگیری های گذشته مسکوت ماند. عدم ساخت مناسب این روژه یک مربوط به اختلاف…