شلتوک

خورنا: حسن نيسي اظهاركرد: در سال زراعي گذشته شلتوك براي اولين‌بار در سطح 100 هكتار از اراضي ماهشهر كشت شد. وي افزود: امسال قرار است در قالب كشت تابستانه حدود 800 هكتار از اراضي زير كشت شلتوك برود و اين مساله نشان‌دهنده رشد 7 برابري كشت شلتوك مي‌باشد. نيسي تصريح‌كرد: شرايط اراضي شهرستان…