شفافیت

خورنا سیدحسین دهدشتی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه به دلیل مشغله زیاد معمولا هنگامی که بحرانی رخ می دهد وارد عرصه می شویم، اظهار کرد: در روزهای گذشته یکی از هنرمندان مطرح کشورمان فوت کرد و خیلی از جوانان به صورت خودجوش برنامه هایی را در این خصوص اجرا کردند. این موضوع برای ما پیام خوبی…