شعبانیه در اندیمشک

12
خورنا : اندیمشک یکهزار شهید در مسیر انتظار رنگ شور وشعف به خود گرفته … جای جای دیار یکهزار شهید سرشار از عطر انتظاار است … مردم دیار کرخه و دز رود محبت و ایثار در مسیر ولابت در جای…