شعبانیه در اندیمشک

خورنا : اندیمشک یکهزار شهید در مسیر انتظار رنگ شور وشعف به خود گرفته … جای جای دیار یکهزار شهید سرشار از عطر انتظاار است … مردم دیار کرخه و دز رود محبت و ایثار در مسیر ولابت در جای جای خویش رهسپار کرده است … مردم به یک شادباش می گویند … در هر مسیر پیر مردی یا جوانی شیرینی…