شعار مرگ بر آمریکا

خورنا: از آنجايي كه نمي‌توان هم دوست بود و هم دشمن و با توجه به رويه اي كه در اين روزها بر سر راه روابط ايران و آمريكا قرار گرفته است توجه‌ها به اين سو رفت كه ايراني‌ها كه  سال هاست با شعار«مرگ بر آمريكا» انس گرفته اند چگونه مي توانند به يكباره اين شعار را…