شطرنج بانوان پتروشیمی بندرامام

با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور

خورنا: تیم شطرنج بانوان پتروشیمی بندرامام با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور مجوز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را بدست آورد. این تیم عنوان قهرمانی هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان…