شش برنامه

خورنا/ منصور کوهی رستمی صبح امروز در نخستین جلسه ستاد هفته کتاب استان اظهار کرد: کشور ایران دارای پشتوانه غنی فرهنگ کتاب و کتابخوانی است و همانطور که می‌دانید کتاب و کتابخانه از دوران باستان گرفته تا دوران ایران اسلامی و هم در عصر کنونی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به ویژه در دوران اسلام به اوج خود…