شرکت BCEGI

37
خورنا: مدیر پروژه‌های بین المللی شرکت BCEGI چین گفت: خونگرمی و میهمان نوازی خوزستانی‌ها گرمای این استان را تحت الشعاع قرار داده است. لین مینگو در حاشیه مراسم مبادله قرارداد فاینانس بین‌المللی ساخت تصفیه خانه‌های فاضلاب…