شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

خورنا: کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند. به گزارش خورنا، کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران نسبت به پایمال شدن حقوقشان گلایه‌مند هستند. یکی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: بیش از 70 درصد نیروهای این شرکت با امتحان…