شرکت گاز

خورنا: مدیرعامل اداره گاز خوزستان از شناسایی و اولویت‌بندی گازرسانی 400 روستای بی‌بهره از نعمت گاز در این استان خبر داد. ناصر افشین از شناسایی و اولویت‌بندی گازرسانی 400 روستا در این استان خبر داد و اظهار کرد: برای گازرسانی به روستاهای استان اقدامات خوبی صورت گرفته که برای برطرف کردن محرومیت‌ها بسیار موثر خواهد بود. وی تصریح کرد: این اولویت‌بندی‌ها…