شرکت گاز استان خوزستان

خورنا: مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان گفت: 84 درصد خانوارهای بهبهانی از نعمت گاز بهره‌مند شدند. ناصر افشین اظهار کرد: این مقدار شبکه‌گذاری با ظرفیت 46 هزار و 916 عدد اشتراک‌پذیری در این شهرستان فراهم شده است. وی افزود: بدین ترتیب 2 هزار و 367 مشترک جدید جذب و 45 هزار و 152 خانوار شهرستان زیر پوشش گاز طبیعی…