شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز،

خورنا: براساس اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، در حال حاضر فقط 2 جایگاه CNG در اهواز فعال است و سوخت عرضه می‌کنند. جایگاه‌های فعال شامل جایگاه سپیدار و جایگاه تاکسیرانی است. براساس اعلام این شرکت از طریق این 2 جایگاه سوختCNG  به عموم مردم، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های عمومی  عرضه می‌شود.