شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز،

37
خورنا: براساس اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، در حال حاضر فقط 2 جایگاه CNG در اهواز فعال است و سوخت عرضه می‌کنند. جایگاه‌های فعال شامل جایگاه سپیدار و جایگاه تاکسیرانی است. براساس…