شرکت پتروشیمی بندرامام

خورنا: شرکت پتروشیمی بندرامام موفق شد در پنجمین جشنواره کار سالم در بین هفت سازمان صنعتی بزرگ کشور به عنوان دومین سازمان برتر معرفی شود. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا نقل از روابط عمومی این شرکت پس از نام نویسی پتروشیمی بندر امام در جایزه کار سالم در راستای ارایه شایستگی های مدیریتی و توانمندی سازمانی…