شرکت های پتروشیمی ماهشهر

خورنا: در دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی، پتروشيمي اروند و دو شرکت خصوصي با یک شرکت ترکیه‌ای و کره‌ای در راستای تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در ماهشهر با شرکت‌های ایرانی قرارداد امضا می‌کنند. به گزارش خورنا از ماهشهر، دومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی…