شرکت نگین سبز خاورمیانه

خورنا: یک شعبه از شرکت نگین سبز خاورمیانه که در زمینه لایروبی آب دریا و سد در بندر امام فعالیت دارد طی 16 ماه گذشته هر ماه بخشی از حقوق کارگران را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده است، با این وجود کارگران حتی علی‌الحساب حقوق دو ماه پایانی سال به همراه حق عیدی‌شان را نیز دریافت نکرده‌اند نماینده صنفی…