شرکت نفت

خورنا: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون گفت: نشتی خط لوله نفت واقع در رودخانه جراحی با اقدام سریع کار‌شناسان این شرکت در کمتر از دو ساعت مهار شد. روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در انعکاس به خبر منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «وزارت نفت رودخانه جراحی را پاکسازی کند»، در توضیحاتی آورده…
خورنا: مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی حیدر بهمنی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب کرد. با صدور حکمی از سوی رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی ایران ضمن برکناری حمید بورد، حیدر بهمنی مدیر عامل اسبق شرکت ملی حفاری ایران را به عنوان، مدیرعامل جدید شرکت ملی…