شرکت نفت و گاز اروندان

خورنا:  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، عملکرد شرکت نفت و گاز اروندان در توسعه و بهره برداری از میادین مشترک ایران و عراق در حوزه این شرکت را قابل قبول دانست. عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون چند میدان نفتی مشترک با کشور عراق در حوزه فعالیت شرکت نفت و گاز اروندان…