شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خورنا: نونهالان دختر سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با اولین حضور خود در مسابقات سراسری صنایع پتروشیمی، بیش از تعداد اعضای تیم مدال گرفتند. نونهالان زیر 18 سال این سازمان که برای اولین بار در مسابقات ورزشی صنایع پتروشیمی شرکت…