شرکت مخابرات استان خوزستان

37
خورنا: عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان خوزستان گفت: تا پایان سال جاری تعداد 100 هزار خط تلفن ثابت به خوزستانی‌ها واگذار خواهد شد. عبدالرحمان حری اظهار کرد: به منظور توسعه تکنولوژی و ظرفیتی بالاتر از 120 هزار پورت تمام…