شرکت فولاد خوزستان

خورنا: این اردوگاه، با 90 در صد پیشرفت فیزیکی در زمینی به مساحت تقریبی 3000 متر مربع ساخته شده است. مجتمع اردوگاهی و سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی به‌زودی در منطقه سیصد دستگاه شرکت فولاد خوزستان افتتاح می‌شود. به نقل از سایت شهرداری اهواز، حسنی مدیرمجتمع اردوگاهی و سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی در خصوص ساخت این مجتمع گفت: از چندین…