شرکت فولاد اکسین خوزستان

خورنا|احمدرضارستمی: عبدالرضا محمود پور مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با بیان اینکه ۹۰ درصد مطالبات ما از هفت نفر می باشد افزود: از طریق مراجع قضایی در حال گرفتن مطالبات هسیتم هر چند در چند ماه اخیر با…
37
خورنا: در چارچوب حمایت از توسعه فناوری و ارتباطات بین صنعت و دانشگاه، فراهم کردن بستری مناسب برای تعامل بیشتر و پاسخ گویی به نیازهای صنعت فولاد، تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین شرکت فولاد اکسین خوزستان و دانشگاه…