شرکت سیمان بهبهان

خورنا: شرکت سیمان بهبهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۷۸۰۲ ریال اعلام کرده است. به گزارش  خورنا به نقل از افکارنیوز، شرکت سیمان بهبهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۷۸۰۲ ریال اعلام کرده است. شرکت سیمان بهبهان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳…