شرکت داینو چین

خورنا – فرماندار اندیمشک در بازدید از روند ساخت کارخانه و نصب تجهیزات کارخانه اریا استیل الوند گفت: ظرفیت های فراوانی برای ایجاد اشتغال در منطقه موجود است که همه برای استفاده از این ظرفیت ها بسیج شویم. حمید رضا…