شرکت بوتان گاز شهرستان اندیمشک جابجا می شود

خورنا : شرکت بوتان گاز شهرستان اندیمشک به اقتضای شرایط زیست محیطی و جلوگیری از خطرات احتمالی به یکی از شهرک های صنعتی شهرستان جابجا می شود. امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار اندیمشک در این خصوص گفت:این موضوع یکی از مصوبات سال گذشته بوده که پیگیری می شود. وی افزود:نشست هماهنگی این امر با حضور جمعی از دستگاهها و ادارات ذیربط…