شرکت بوتان گاز شهرستان اندیمشک جابجا می شود

12
خورنا : شرکت بوتان گاز شهرستان اندیمشک به اقتضای شرایط زیست محیطی و جلوگیری از خطرات احتمالی به یکی از شهرک های صنعتی شهرستان جابجا می شود. امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار اندیمشک در این خصوص گفت:این موضوع یکی از…