شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

خورنا: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی حکمی آقای موسی ابوالحسنی را به سمت رییس اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE ) این شرکت منصوب کرد. به گزارش خورنا از مسجدسلیمان، مهندس ابراهیم پیرامون دراین حکم برخی وظایف موسی ابوالحسنی را برشمرد. وی درخصوص اهم…